Hero image

Олон улсын ХАМТЫН

ажиллагаа, сургалт & хөтөлбөр

Олон улсын сургалт, хөтөлбөр

Швейцарын хөгжлийн агентлагийн санхүүжилтээр Азийн Сан болон НЗДТГ-аас хамтран хэрэгжүүлж буй “Хотын Засаглалыг Сайжруулах Төсөл”-ийн хүрээнд үүсгэн байгуулагдсан НХНХТөв нь 2022 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөндөө ОУ-д танигдсан, чанартай, шинэлэг сургалтын хөтөлбөр нутагшуулахаар зорин ажиллаж байна.

Энэ хүрээнд Сингапур, АНУ, Нидерланд болон Австрали зэрэг хөгжингүй улсуудын шилдэг их дээд сургууль, сургалт судалгааны байгууллагуудаас туршлага судалж байна.

Coursera Inc. цахим сургалтын платформ, Нидерланд улсын The Hague Academy for local governance болон Австрали, Америкийн бусад их сургууль, сургалтын байгууллагуудтай хамтран ажиллахаар төлөвлөж байна.