Т.
Т. Аззаяа
Үндсэн багш
2003-2005 онд МЗХ-ны дэргэдэх “Сэтгэл зүй” төвд зөвлөгч, 2009-2015 онд СХД-ийн Нийгмийн халамж, үйлчилгээний хэлтэст хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлт хариуцсан мэргэжилтэн, Нэг цэгийн үйлчилгээний халамжийн мэргэжилтэн, 2015-2018 онд Баянгол дүүрэгт нийгмийн ажилтан, ажлын албаны дарга, 2018 оноос Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын Сургалт, судалгааны хэлтэст ахлах мэргэжилтэн, 2022 оноос Нийслэлийн Хүний нөөцийн хөгжлийн төвд үндсэн багшаар ажиллаж байна.
Б.
Б. Батцэцэг
Үндсэн багш
2008 оноос Барилга, Технологийн Политехник Коллежид багш, сургалтын менежер, Сургалтын албаны даргаар ажиллаж байх хугацаандаа Нийгмийн тухай мэдлэг, Харилцааны соёл, гоо зүй зэрэг хичээлүүд зааж байсан туршлагатай. Өдгөө Нийслэлийн Хүний нөөцийн хөгжлийн төвд үндсэн багшаар ажиллаж байна.
З.
З. Алтанцэцэг
Гэрээт багш
Багш, архив бичиг хэргийн эрхлэгч, архивын мэргэжилтнээр 25 гаруй жил ажиллаж байсан туршлагатай. 2017 оноос НЗДТГ-ын Нийслэлийн Хүний нөөцийн хөгжлийн төвийн сургагч багшаар ажиллаж байгаа бөгөөд мөн МУИС-ийн Түүхийн тэнхимд “Улаанбаатар хотын түүх”-ийн судалгааны чиглэлээр докторантурт суралцаж байна.
Т.
Т. Ариунболд
Гэрээт багш
2007 оноос нутгийн өөрөө удирдах байгууллагад төрийн жинхэнэ албан хаагчаар, 2011 онд "Эрхзүйн шинэтгэлийг сайжруулах төсөл", "Олон нийт цагдаагийн хамтын ажиллагаа" төслүүдийн сургагч багш, 2017 оноос "Хотын Засаглалыг сайжруулах төсөл" дээр ажиллаж байсан туршлагатай. 2019 оноос НЗДТГ-ын Нийслэлийн Хүний нөөцийн хөгжлийн төвийн сургагч багшаар ажиллаж байна.
Г.
Г. Ариунбулаг
Гэрээт багш
2009-2016 онд Налайх дүүргийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэст халамжийн ажилтан, ахлах мэргэжилтэн, албаны даргаар ажиллаж байсан туршлагатай. 2016 оноос Налайх дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэст мэргэжилтнээр ажиллаж байна.
О.
О. Ариунтуяа
Гэрээт багш
2017 оноос Нийслэлийн Мэдээлэл технологийн газарт Гадаад харилцаа, төсөл хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн, программист, инновацын мэргэжилтэн, систем төлөвлөлт хариуцсан ахлах мэргэжилтнээр ажиллаж байсан. 2020 оноос Нийслэлийн Цахим хөгжил, мэдээллийн технологийн газрын Систем хөгжүүлэлтийн хэлтсийн даргаар ажиллаж байна.
Ж.
Ж. Батнасан
Гэрээт багш
2014 оноос Нийслэлийн мэдээлэл технологийн газарт Төсөл хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтнээр ажиллаж байна.
Т.
Т. Бат-оргил
Гэрээт багш
2013-2014 онд Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэст хороо хариуцсан мэргэжилтнээр, 2014-2022 онд НЗДТГ-ын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэст Төрийн албан хаагчдын ёс зүй, хөрөнгө орлогын мэдүүлэх хариуцсан мэргэжилтнээр ажиллаж байсан туршлагатай. 2022 оноос СХД-ийн Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн даргаар ажиллаж байна.
Ц.
Ц. Баттулга
Гэрээт багш
2014 оноос НЗДТГ-ын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэст Засаглалын шинэчлэл, цахим хөгжил төрийн үйлчилгээг боловсронгуй болгох асуудал хариуцсан мэргэжилтнээр ажиллаж байна.
О.
О. Болормаа
Гэрээт багш
2001 оноос Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагад төрийн албан хаагчаар ажиллаж байна. Чингэлтэй, Баянгол дүүргийн ЗДТГ-т мэргэжилтэн, Нийслэлийн Улаанбаатар чуулгад хүний нөөцийн ажилтнаар ажилласан туршлагатай. 2009 оноос БГД-ийн 2-р хорооны зохион байгуулагчаар ажиллаж байна.
А.
А. Болортуяа
Гэрээт багш
Олон нийттэй харилцах, хог хаягдлын “3R” менежментийг нутагшуулах, төр иргэний нийгмийн байгууллагуудыг чадавхжуулах, менежментийг сайжруулах, судалгаа шинжилгээ хийх, төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх чиглэлээр ажилласан туршлагатай. 2017 оноос хойш НЗДТГ-ын Нийслэлийн Хүний нөөцийн хөгжлийн төвд сургагч багшаар ажиллаж байна.
П.
П. Булганмаа
Гэрээт багш
2005 оноос Түшээ дээд сургуульд захиргааны эрх зүй, захиргааны процессын эрх зүй, нутгийн удирдлага, хүний эрх, албан хэрэг хөтлөлт зэрэг хичээлийг зааж байсан туршлагатай. 2018 оноос Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтсийн даргаар ажиллаж байна.
Э.
Э. Булганчимэг
Гэрээт багш
2016 оноос Сонгинохайрхан дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтэст Хяналт шалгалтын тасгийн даргаар ажиллаж байна.
Д.
Д. Бурмаа
Гэрээт багш
Нийгмийн хамгааллын салбарт гэр бүлийн болон хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийг бууруулах, хүүхдийн эрхийн зөрчлийг арилгах, хүүхэд гэр бүлд чиглэсэн мэргэжлийн үйлчилгээг үзүүлэх чиглэлээр 24 жил ажилласан туршлагатай.
П.
П. Дашринчин
Гэрээт багш
2009-2013 онд Чингэлтэй дүүргийн Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хэлтэст Хороо хариуцсан мэргэжилтэн, хүн ам гэр бүлийн хөгжлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, хүүхэд залуучууд хариуцсан мэргэжилтнээр ажиллаж байсан. Мөн 2013-2018 онд Нийслэлийн нийгмийн халамж үйлчилгээний газарт дотоод ажил, тайлан төлөвлөгөө хариуцсан мэргэжилтэн, тэтгэвэр тэтгэмж төсөл хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн, нийслэлийн нэгдсэн төсвийн үйлчилгээний мэргэжилтэн, өрхийн хөгжил хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтнээр ажиллаж байсан туршлагатай. 2018 оноос Нийслэлийн Нийгмийн халамжийн газарт Зорилтот өрхийн хөгжил хамгаалал төсөл, хөтөлбөрийн асуудал хариуцсан мэргэжилтнээр ажиллаж байна.
О.
О. Гэрэл
Гэрээт багш
Статистикийн чиглэлээр 22 дахь жилдээ ажиллаж байгаа бөгөөд 2018 оноос НЗДТГ-ын Нийслэлийн Хүний нөөцийн хөгжлийн төвд сургагч багшаар ажиллаж байна.
Н.
Н. Долгоржав
Гэрээт багш
1987-2001 онд Сэлэнгэ аймгийн ХБУГазар, Сүхбаатар сумын ЗДТГ, Сэлэнгэ аймгийн ЗДТГ-ын мэргэжилтэн, ахлах мэргэжилтэн, 2001-2005 онд Баянзүрх дүүргийн ЗДТГ-ын мэргэжилтэн, ахлах мэргэжилтэн, 2005-2021 oнд НЗДТГ-ын мэргэжилтэн, ахлах мэргэжилтнээр ажиллаж байсан туршлагатай. 2021 оноос НЗДТГ-ын Хүний нөөцийн хөгжлийн төвд Сургагч багшаар ажиллаж байна.
Б.
Б. Жавзанпагма
Гэрээт багш
2012-2020 онд НЗДТГ-ын ИХАТ-д ахлах мэргэжилтэн, Нийслэлийн ЗДТГ-ын төрийн захиргаа удирдлагын хэлтэст Хотын даргын туслах, Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвд салбарын менежерээр ажиллаж байсан туршлагатай. 2020 оноос Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвд үйлчилгээний шийдвэрлэлт хариуцсан мэргэжилтнээр ажиллаж байна.
Ш.
Ш. Жаргалсайхан
Гэрээт багш
2007-2008 онд Чингэлтэй дүүргийн ЗДТГ-ын Иргэний бүргэлийн тасгийн бүртгэгч, 2009-2016 онд Чингэлтэй дүүргийн 16-р хорооны Засаг дарга, 2017 оноос НЗДТГ-ын Нийслэлийн Хүний нөөцийн хөгжлийн төвд сургагч багшаар ажиллаж байна.
Б.
Б. Зулцэцэг
Гэрээт багш
2013 оноос НЗДТГ-ын Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвд Төрийн үйлчилгээ, лавлагаа мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтнээр ажиллаж байна.
Б.
Б. Мөнгөншагай
Гэрээт багш
2013-2021 онд Баянгол дүүргийн хөдөлмөрийн хэлтэс, Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төвд ажиллаж байсан туршлагатай. 2021 оноос Засгийн газрын дэргэдэх Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газарт ахлах мэргэжилтэн, 2022 оноос Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны Хүн амын хөгжлийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газарт Шинжээчээр ажиллаж байна.
М.
М. Мөнхжаргал
Гэрээт багш
2020 оноос НЗДТГ-ын Нийслэлийн Хүний нөөцийн хөгжлийн төвд сургагч багшаар ажиллаж байна.
Б.
Б. Мандухай
Гэрээт багш
Нийслэлийн ЗДТГ-ын Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвд үйлчилгээ, шийдвэрлэлт хяналтын ажилтнаар ажиллаж байна.
Д.
Д. Мөнхзул
Гэрээт багш
1999-2001 онд Баянгол дүүрэгт зохион байгуулагч, 2001-2004 онд Нийслэлийн Статистикийн газарт мэргэжилтэн, 2004-2009 онд Чингэлтэй дүүргийн статистикийн хэлтэст мэргэжилтнээр ажиллаж байсан туршлагатай. 2009 оноос Чингэлтэй дүүргийн Статистикийн хэлтсийн даргаар ажиллаж байна.
Ч.
Ч. Мөнхсайхан
Гэрээт багш
Төрийн байгууллагад 21 жил ажилласан туршлагатай. Өдгөө Нийслэлийн Нийгмийн халамжийн газар хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтнээр ажилладаг. 2017 оноос НЗДТГ-ын Нийслэлийн Хүний нөөцийн хөгжлийн төвд сургагч багшаар бэлтгэгдэн ажиллаж байна.
С.
С. Нарантуяа
Гэрээт багш
Боловсролын салбарт 14 жил, төрийн албанд 20 гаруй жил ажилласан туршлагатай.
Т.
Т. Нэргүйбаатар
Гэрээт багш
Хан-Уул дээд сургуульд бизнесийн удирдлагын багш, Хаан, Голомт банканд банкны сургагч багшаар ажиллаж байсан туршлагатай.
Г.
Г. Нямдорж
Гэрээт багш
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагад 2013 оноос хойш ажиллаж байгаа туршлагатай.
Ч.
Ч. Отгонцэцэг
Гэрээт багш
2015 оноос Баялаг бүтээгч Монгол хүн ТББ байгуулж, сургалт судалгааны чиглэлээр ажилласан туршлагатай. 2017 оноос НЗДТГ-ын Нийслэлийн Хүний нөөцийн хөгжлийн төвд сургагч багшаар ажиллаж байна.
С.
С. Оюун-эрдэнэ
Гэрээт багш
2005-2012 онд Чингэлтэй дүүргийн ЗДТГ-т Иргэний бүртгэлийн тасгийн дарга, 2012-2014 онд Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газарт хэлтсийн дарга, 2014-2015 онд Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар ахлах мэргэжилтэн, 2015 онд Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газарт хяналтын улсын байцаагчаар ажиллаж байсан туршлагатай. 2016 оноос Нийслэлийн Хан уул дүүргийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн даргаар ажиллаж байна.
Т.
Т. Оюундарь
Гэрээт багш
Албан хэрэг хөтлөлтийн хичээлийг 2004 оноос эхлэн зааж, 2010 онд Албан баримт бичиг нэртэй гарын авлага гаргаж байсан. 2013 оноос Хүний нөөцийн менежментийн хичээлийг зааж байгаа туршлагатай. 2017 оноос НЗДТГ-ын Хүний нөөцийн хөгжлийн төвд сургагч багшаар ажиллаж байна.
Н.
Н. Оюунтуяа
Гэрээт багш
Багануур дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хуралд Хурал, хуралдаан хариуцсан мэргэжилтнээр ажилладаг. Төрийн албанд 8 дахь жилдээ ажиллаж байгаа туршлагатай. 2020 оноос НЗДТГ-ын Нийслэлийн Хүний нөөцийн хөгжлийн төвд сургагч багш, 2021 оноос Удирдлагын Академийн гэрээт сургагч багшаар ажиллаж байна.
Д.
Д. Пүрэвдорж
Гэрээт багш
2012-2013 онд "Датабейс" компьютерийн сургалтын төвд мульт медиа программын багш, 2021 онд "BPR академи" цахим хуудасны Фотошоп програмын багшаар ажиллаж байсан туршлагатай. 2021 оноос Нийслэлийн цахим хөгжил, мэдээллийн технологийн газарт Ахлах мэргэжилтнээр ажиллаж байна.
Э.
Э. Пүрэвсүрэн
Гэрээт багш
2009-2012 онд АДРА Монгол олон улсын байгууллагад “Аюулгүй сонголт” төсөл дээр Сургагч багш, 2013-2014 онд GPCC Mongolia ТББ-д Төслийн менежерээр ажиллаж байсан туршлагатай. 2015 оноос НХТТ-д төсөл хариуцсан ажилтнаар ажиллаж байна.
А.
А. Самбуу
Гэрээт багш
Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газарт бодлого хэрэгжилтийн газар мэргэжилтэн, 2010 оноос Баянгол дүүргийн хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний хэлтэст нийгмийн халамжийн мэргэжилтнээр ажиллаж байна.
Б.
Б. Сарантуяа
Гэрээт багш
2016 оноос Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвд зохион байгуулагчаар ажиллаж байсан туршлагатай бөгөөд 2020 оноос шийдвэрлэлтийн хяналт хариуцсан мэргэжилтнээр ажиллаж байна.
Р.
Р. Саранцэцэг
Гэрээт багш
Нийслэлийн Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газарт архив, бичиг хэрэг хариуцсан ажилтан, Баянзүрх дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд хурлын хороод хариуцсан мэргэжилтнээр ажиллаж байсан туршлагатай. 2019 оноос Нийслэлийн Архивын газарт албан хэрэг хөтлөлтийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтнээр ажиллаж байна.
М.
М. Солонго
Гэрээт багш
2014-2021 онд Баянгол дүүргийн ЗДТГ-т эрх зүйн сургалт, сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн, эрх зүйн маргаан шийдвэрлэлт хариуцсан ахлах мэргэжилтнээр ажиллаж байсан. 2021 оноос Баянгол дүүргийн ЗДТГ-ын Хууль эрх зүйн хэлтэст хэлтсийн даргаар ажиллаж байна.
С.
С. Солонго
Гэрээт багш
1985-1989 онд Сангийн яамны Санхүүгийн тооцоолох төвд зааварлагч, оператор нягтлан бодогч, 1989-1996 онд Улаанбаатар хотын АДХГ-ын захиргаанд зааварлагч нягтлан бодогч, төсвийн байцаагч, 1996-2002 онд Нийслэлийн ЗДТГ-ын санхүүгийн хэлтэст сургалт тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн, 2002 оноос Нийслэлийн ЗДТГ-ын санхүү, төрийн сангийн хэлтэст төсвийн ерөнхий нягтлан бодогчоор ажиллаж байна.
О.
О. Тунгалаг
Гэрээт багш
НЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ үнэлгээний хэлтэст Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөнд, нийслэл хариуцан гүйцэтгэх зорилтын хэрэгжилт, үр дүнд хийх хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтнээр ажилладаг. 2017 оноос Нийслэлийн Хүний хөгжлийн төвд сургагч багшаар ажилллаж байна.
М.
М. Туяа
Гэрээт багш
2010 оноос Чингэлтэй дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ажлын албанд гадаад харилцаа, хэвлэл мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтнээр, 2014 оноос Монголын Нутгийн Удирдлагын Нийгэмлэгт сургалт хөтөлбөр хариуцсан захирлаар ажиллаж байсан туршлагатай. Одоогоор Нийслэлийн Орон сууцны бодлогын газарт Бодлогоын хэрэгжилт хариуцсан Ахлах мэргэжилтнээр ажиллаж байна.
Г.
Г. Цогтдэлгэр
Гэрээт багш
2017 оноос хойш Монгол Улсын Их Сургуулийн газарзүйн докторын хөтөлбөрт суралцаж байгаа бөгөөд 2019 онд Америкийн Нэгдсэн Улсын ESRI байгууллагын ArcGis программ хангамж болон платформын мэргэшүүлэх сургалтыг дүүргэсэн. 2015 оноос хойш “Хүрэл тогоот”, “МУИС-ын Улс төр судлал, газарзүйн асуудлууд” болон мэргэжлийн эрдэм шинжилгээний сэтгүүлд судалгааны үр дүнг нийтэлж байна. Одоогоор Нийслэлийн цахим хөгжил, мэдээллийн технологийн газарт Газар зүйн систем дата анализ хариуцсан мэргэжилтнээр ажиллаж байна.
С.
С. Цэвээнсүрэн
Гэрээт багш
Нийслэлийн Цахим хөгжил, мэдээллийн технологийн газарт мэргэжилтнээр ажиллаж байсан туршалагтай. НЗДТГ-ын Нийслэлийн Хүний хөгжлийн төвд 2018 оноос хойш сургагч багшаар ажиллаж байна.
Б.
Б. Цэнд-аюуш
Гэрээт багш
2013-2016 онд Нийслэлийн Эдийн засгийн хөгжлийн газарт Захиргааны хэлтсийн дарга, 2016-2020 онд “Улаанбаатар хотын хөгжлийн корпораци” ХК-д захиргааны албаны дарга, 2020 оноос УИХ-ын Тамгын газарт Зөвлөхөөр ажиллаж байна.
С.
С. Энхжаргал
Гэрээт багш
2013-2020 онд НЗДТГ-ын Хууль, эрх зүйн хэлтэст хуулийн мэргэжилтэн, газар, хот байгуулалтын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, Хуулийн төсөл боловсруулах асуудал хариуцсан ажилтан. 2022 оноос Үндсэн хуулийн эхийг баригч Б.Чимидийн нэрэмжит санд хуульч судлаачаар ажиллаж байна.
Д.
Д. Баярмаа
Гэрээт багш
ОХУ-д Санхүүгийн магистраар 2012 онд, эрхзүйн магистраар 2014 онд, Монгол Улсад Төрийн удирдлагаар 2015 онд тус тус сурч төгссөн. 2016 оноос гэрээний эрх зүй, хөдөлмөрийн нөхцөлийн чиглэлээр Төрийн бус байгууллагуудад багшилж байсан туршлагатай. 2016 оноос Эрүүл мэндийн даатгалын Ерөнхий газарт гэрээлэлт хариуцсан мэргэжилтнээр ажиллаж байна.
Т.
Т. Эрдэнэчимэг
Гэрээт багш
Хархорин дээд сургуульд багш, улсад 21 жил, төрийн албанд 10 жил ажилласан туршлагатай. Одоогоор Налайх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газарт Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн даргаар ажиллаж байна.
Баяр.
Баяр. Энхзаяа
Гэрээт багш
2012 оноос компьютерын анхан шат болон хэвлэл дизайны чиглэлийн сургагч багшаар, 2015 оноос иргэдэд үнэ төлбөргүй хувь хүний хөгжил, бүтээл хийх, төсөл бичих аргачлалын сургагч багшаар, 2018 оноос НЗДТГ-ын Нийслэлийн Хүний нөөцийн хөгжлийн төвд сургагч багшаар ажилласан туршлагатай.