Т.
Т. Аззаяа
Үндсэн багш
2003-2005 онд МЗХ-ны дэргэдэх “Сэтгэл зүй” төвд зөвлөгч, 2009-2015 онд СХД-ийн Нийгмийн халамж, үйлчилгээний хэлтэст хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлт хариуцсан мэргэжилтэн, Нэг цэгийн үйлчилгээний халамжийн мэргэжилтэн, 2015-2018 онд Баянгол дүүрэгт нийгмийн ажилтан, ажлын албаны дарга, 2018 оноос Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын Сургалт, судалгааны хэлтэст ахлах мэргэжилтэн, 2022 оноос Нийслэлийн Хүний нөөцийн хөгжлийн төвд үндсэн багшаар ажиллаж байна.
Б.
Б. Батцэцэг
Үндсэн багш
2008 оноос Барилга, Технологийн Политехник Коллежид багш, сургалтын менежер, Сургалтын албаны даргаар ажиллаж байх хугацаандаа Нийгмийн тухай мэдлэг, Харилцааны соёл, гоо зүй зэрэг хичээлүүд зааж байсан туршлагатай. Өдгөө Нийслэлийн Хүний нөөцийн хөгжлийн төвд үндсэн багшаар ажиллаж байна.