Hero image

ЧАДВАРЛАГ ажилтан

хотын ИРЭЭДҮЙ

Нийслэлийн хүний нөөцийн хөгжлийн төв
Нийслэлийн Хүний нөөцийн хөгжлийн төв нь Монгол Улсын хэмжээнд олон улсын ISO 21001:2018 стандартыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлсэн “Анхны төрийн байгууллага”  боллоо.

ISO 21001:2018

Нийслэлийн Хүний нөөцийн хөгжлийн төв нь Монгол Улсын хэмжээнд олон улсын ISO 21001:2018 стандартыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлсэн “Анхны төрийн байгууллага” боллоо.
Олон улсын шилжилт хөдөлгөөний байгууллагатай төрийн албан хаагчдад зориулсан сургалтын агуулга боловсруулах, сургалт зохион байгуулах, сургалтыг цахимжуулах, цахим сургалтыг платформд байршуулах зэргээр өргөн хүрээнд хамтран ажиллаж байна.

IOM

Олон улсын шилжилт хөдөлгөөний байгууллагатай төрийн албан хаагчдад зориулсан сургалтын агуулга боловсруулах, сургалт зохион байгуулах, сургалтыг цахимжуулах, цахим сургалтыг платформд байршуулах зэргээр өргөн хүрээнд хамтран ажиллаж байна.
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын албан хаагчдыг сургах, тасралтгүй хөгжүүлэх чиглэлээр Удирдлагын академи, ШХА, Азийн сан, НҮБ-ын Олон улсын шилжилт хөдөлгөөний байгууллага болон бусад үндэсний болон олон улсын байгууллага, төсөл хөтөлбөр, их дээд сургуулиудтай хамтран ажиллаж байна.

Хамтрагч гол байгууллагатай холбоотой мэдээлэллүүд

Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын албан хаагчдыг сургах, тасралтгүй хөгжүүлэх чиглэлээр Удирдлагын академи, ШХА, Азийн сан, НҮБ-ын Олон улсын шилжилт хөдөлгөөний байгууллага болон бусад үндэсний болон олон улсын байгууллага, төсөл хөтөлбөр, их дээд сургуулиудтай хамтран ажиллаж байна.

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хүний нөөцийн хөгжлийн төв

Мэдлэг-судалгаа-практикт суурилсан, орчин үеийн технологийн шийдлийг нэвтрүүлсэн, оюуны өмч, оролцогч талуудын сэтгэл ханамжийг дээдэлсэн чанартай үйлчилгээг тасралтгүй хөгжүүлдэг, нийгмийн хариуцлагатай, манлайлагч сургалт судалгааны төв байна.

Сургалтууд

  • Бүгд
  • Танхим
  • Онлайн
  • Видео
Дотоод шилжих хөдөлгөөнийг ойлгож удирдахад төрийн үйлчилгээ чухал болох нь
Танхим 
2022/08/15|
Хугацаа16 Цаг

Дотоод шилжих хөдөлгөөнийг ойлгож удирдахад төрийн үйлчилгээ чухал болох нь

НХНХТ-ийн сургагч багш бэлтгэх сургалт
Танхим 
2022/08/15|
Хугацаа24 Цаг

НХНХТ-ийн сургагч багш бэлтгэх сургалт

Ашиглалтын хугацааны зардал
Танхим ба Онлайн 
2022/08/15|
Хугацаа7 Цаг

Ашиглалтын хугацааны зардал

Төсвийн хөрөнгө оруулалтын удирдлага
Танхим ба Онлайн 
-|
Хугацаа7 Цаг

Төсвийн хөрөнгө оруулалтын удирдлага

Төслийн удирдлагын үндэс
Танхим 
-|
Хугацаа2 Цаг

Төслийн удирдлагын үндэс

Бизнес процессийн дахин загварчлал
Танхим 
-|
Хугацаа24 Цаг

Бизнес процессийн дахин загварчлал

Сургалтын статистик

2022 онд сургалтад хамрагдсан албан хаагчдын тоо
2022 онд сургалтад хамрагдсан албан хаагчдын тоо
2022 онд зохион байгуулсан сургалтын тоо
2022 онд зохион байгуулсан сургалтын тоо
2022 онд зохион байгуулсан сургалтын цаг
2022 онд зохион байгуулсан сургалтын цаг
2022 онд сургалтад оролцсон байгууллагуудын тоо
2022 онд сургалтад оролцсон байгууллагуудын тоо
Сургагч багш нарын тоо
Сургагч багш нарын тоо

Мэдээлэл

ННЗБ-ЫН АЛБАН ХААГЧДЫН ДУНД 3 ДАХЬ УДААГИЙН МЭТГЭЛЦЭЭНИЙ ТЭМЦЭЭН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАНА.
МЭДЭЭ
2023-03-20

ННЗБ-ЫН АЛБАН ХААГЧДЫН ДУНД 3 ДАХЬ УДААГИЙН МЭТГЭЛЦЭЭНИЙ ТЭМЦЭЭН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАНА.

ННЗБ-ЫН АЛБАН ХААГЧДЫН ДУНД 3 ДАХЬ УДААГИЙН МЭТГЭЛЦЭЭНИЙ ТЭМЦЭЭН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАНА.

СУРГАГЧ БАГШ НАРЫН ТАЙЛАНГИЙН ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.
МЭДЭЭ
2023-02-17

СУРГАГЧ БАГШ НАРЫН ТАЙЛАНГИЙН ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

2023 оны 02 дугаар сарын 10 -ний өдөр Нийслэлийн Хүний нөөцийн хөгжлийн төвийн гэрээт сургагч багш нарт зориулсан “2023 оны тайлангийн хурал”-ыг зохион байгуулав.

 СУРГАГЧ БАГШ НАР АВСТРАЛИ УЛСЫН /TAFE QUEENSLAND/ СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ХӨТӨЛБӨРТ ХАМРАГДЛАА
БОЛОВСРОЛ
2022-12-30

СУРГАГЧ БАГШ НАР АВСТРАЛИ УЛСЫН /TAFE QUEENSLAND/ СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ХӨТӨЛБӨРТ ХАМРАГДЛАА

СУРГАГЧ БАГШ НАР АВСТРАЛИ УЛСЫН /TAFE QUEENSLAND/ СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН “ХУВЬ ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР”-Т ХАМРАГДЛАА

Засаглалыг дэмжих, төвлөрлийг сааруулах хөтөлбөрийн хаалт боллоо
МЭДЭЭ
2022-12-05

Засаглалыг дэмжих, төвлөрлийг сааруулах хөтөлбөрийн хаалт боллоо

Швейцарын хөгжлийн агентлагийн дэмжлэгтэйгээр Монгол Улсын Засгийн газар, НЗДТГ, Азийн сан, иргэний нийгмийн байгууллагууд хамтран 2012-2022 онд хэрэгжүүлсэн Засаглалыг дэмжих, төвлөрлийг сааруулах хө

хамтран ажиллах

Хамтран ажиллах

Манай байгууллага нь нийслэлийн нутгийн захирргааны байгууллагуудын албан хаагчдад сургалт хийх, сургалтын хөтөлбөр боловсруулах, судалгаа хийх, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. Хамтран ажиллах хүсэлтэй байгууллага, иргэдийг урьж байна.