Hero image

ЧАДВАРЛАГ ажилтан

хотын ИРЭЭДҮЙ

Нийслэлийн хүний нөөцийн хөгжлийн төв
Нийслэлийн Хүний нөөцийн хөгжлийн төв нь Монгол Улсын хэмжээнд олон улсын ISO 21001:2018 стандартыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлсэн “Анхны төрийн байгууллага”  боллоо.

ISO 21001:2018

Нийслэлийн Хүний нөөцийн хөгжлийн төв нь Монгол Улсын хэмжээнд олон улсын ISO 21001:2018 стандартыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлсэн “Анхны төрийн байгууллага” боллоо.
Олон улсын шилжилт хөдөлгөөний байгууллагатай төрийн албан хаагчдад зориулсан сургалтын агуулга боловсруулах, сургалт зохион байгуулах, сургалтыг цахимжуулах, цахим сургалтыг платформд байршуулах зэргээр өргөн хүрээнд хамтран ажиллаж байна.

IOM

Олон улсын шилжилт хөдөлгөөний байгууллагатай төрийн албан хаагчдад зориулсан сургалтын агуулга боловсруулах, сургалт зохион байгуулах, сургалтыг цахимжуулах, цахим сургалтыг платформд байршуулах зэргээр өргөн хүрээнд хамтран ажиллаж байна.
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын албан хаагчдыг сургах, тасралтгүй хөгжүүлэх чиглэлээр Удирдлагын академи, ШХА, Азийн сан, НҮБ-ын Олон улсын шилжилт хөдөлгөөний байгууллага болон бусад үндэсний болон олон улсын байгууллага, төсөл хөтөлбөр, их дээд сургуулиудтай хамтран ажиллаж байна.

Хамтрагч гол байгууллагатай холбоотой мэдээлэллүүд

Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын албан хаагчдыг сургах, тасралтгүй хөгжүүлэх чиглэлээр Удирдлагын академи, ШХА, Азийн сан, НҮБ-ын Олон улсын шилжилт хөдөлгөөний байгууллага болон бусад үндэсний болон олон улсын байгууллага, төсөл хөтөлбөр, их дээд сургуулиудтай хамтран ажиллаж байна.

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хүний нөөцийн хөгжлийн төв

Мэдлэг-судалгаа-практикт суурилсан, орчин үеийн технологийн шийдлийг нэвтрүүлсэн, оюуны өмч, оролцогч талуудын сэтгэл ханамжийг дээдэлсэн чанартай үйлчилгээг тасралтгүй хөгжүүлдэг, нийгмийн хариуцлагатай, манлайлагч сургалт судалгааны төв байна.

Сургалтууд

  • Бүгд
  • Танхим
  • Онлайн
  • Видео
Дотоод шилжих хөдөлгөөнийг ойлгож удирдахад төрийн үйлчилгээ чухал болох нь
Танхим 
2022/08/15|
Хугацаа16 Цаг

Дотоод шилжих хөдөлгөөнийг ойлгож удирдахад төрийн үйлчилгээ чухал болох нь

НХНХТ-ийн сургагч багш бэлтгэх сургалт
Танхим 
2022/08/15|
Хугацаа24 Цаг

НХНХТ-ийн сургагч багш бэлтгэх сургалт

Ашиглалтын хугацааны зардал
Танхим ба Онлайн 
2022/08/15|
Хугацаа7 Цаг

Ашиглалтын хугацааны зардал

Төсвийн хөрөнгө оруулалтын удирдлага
Танхим ба Онлайн 
-|
Хугацаа7 Цаг

Төсвийн хөрөнгө оруулалтын удирдлага

Төслийн удирдлагын үндэс
Танхим 
-|
Хугацаа2 Цаг

Төслийн удирдлагын үндэс

Бизнес процессийн дахин загварчлал
Танхим 
-|
Хугацаа24 Цаг

Бизнес процессийн дахин загварчлал

Сургалтын статистик

2022 онд сургалтад хамрагдсан албан хаагчдын тоо
2022 онд сургалтад хамрагдсан албан хаагчдын тоо
2022 онд зохион байгуулсан сургалтын тоо
2022 онд зохион байгуулсан сургалтын тоо
2022 онд зохион байгуулсан сургалтын цаг
2022 онд зохион байгуулсан сургалтын цаг
2022 онд сургалтад оролцсон байгууллагуудын тоо
2022 онд сургалтад оролцсон байгууллагуудын тоо
Сургагч багш нарын тоо
Сургагч багш нарын тоо

Мэдээлэл

Засаглалыг дэмжих, төвлөрлийг сааруулах хөтөлбөрийн хаалт боллоо
МЭДЭЭ
2022-12-05

Засаглалыг дэмжих, төвлөрлийг сааруулах хөтөлбөрийн хаалт боллоо

Швейцарын хөгжлийн агентлагийн дэмжлэгтэйгээр Монгол Улсын Засгийн газар, НЗДТГ, Азийн сан, иргэний нийгмийн байгууллагууд хамтран 2012-2022 онд хэрэгжүүлсэн Засаглалыг дэмжих, төвлөрлийг сааруулах хө

Хүний нөөцийн ажилтнуудад тулгамдаж буй асуудлыг хэлэлцлээ
МЭДЭЭ
2022-12-05

Хүний нөөцийн ажилтнуудад тулгамдаж буй асуудлыг хэлэлцлээ

НЗДТГ-ын Хүний нөөцийн хөгжлийн төв нь Азийн сан, Төрийн албаны зөвлөлтэй хамтран хүний нөөцийн хөгжлийн бодлогын орчин үеийн чиг хандлагын талаар мэдээлэл өгөх зорилгоор нийслэлийн нутгийн захиргааны

Нийслэлийн Хүний нөөцийн хөгжлийн төвөөс зохион байгуулж буй сургалтуудын тоон мэдээлэл
БОЛОВСРОЛ
2022-11-07

Нийслэлийн Хүний нөөцийн хөгжлийн төвөөс зохион байгуулж буй сургалтуудын тоон мэдээлэл

Нийслэлийн Хүний нөөцийн хөгжлийн төв нь 30 сургалтын агуулгаар 240 удаагийн 1555 цагийн сургалт зохион байгуулж 6449 албан хаагч хамруулсан.

Хотын засаглалыг сайжруулах төслийн баримтат кино
НИЙГЭМ
2022-11-07

Хотын засаглалыг сайжруулах төслийн баримтат кино

Хотын засаглалыг сайжруулах төслийн баримтат кино

хамтран ажиллах

Хамтран ажиллах

Манай байгууллага нь нийслэлийн нутгийн захирргааны байгууллагуудын албан хаагчдад сургалт хийх, сургалтын хөтөлбөр боловсруулах, судалгаа хийх, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. Хамтран ажиллах хүсэлтэй байгууллага, иргэдийг урьж байна.