Hero image

ЧАДВАРЛАГ ажилтан

хотын ИРЭЭДҮЙ

Нийслэлийн хүний нөөцийн хөгжлийн төв
Нийслэлийн Хүний нөөцийн хөгжлийн төв нь Монгол Улсын хэмжээнд олон улсын ISO 21001:2018 стандартыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлсэн “Анхны төрийн байгууллага”  боллоо.

ISO 21001:2018

Нийслэлийн Хүний нөөцийн хөгжлийн төв нь Монгол Улсын хэмжээнд олон улсын ISO 21001:2018 стандартыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлсэн “Анхны төрийн байгууллага” боллоо.
Олон улсын шилжилт хөдөлгөөний байгууллагатай төрийн албан хаагчдад зориулсан сургалтын агуулга боловсруулах, сургалт зохион байгуулах, сургалтыг цахимжуулах, цахим сургалтыг платформд байршуулах зэргээр өргөн хүрээнд хамтран ажиллаж байна.

IOM

Олон улсын шилжилт хөдөлгөөний байгууллагатай төрийн албан хаагчдад зориулсан сургалтын агуулга боловсруулах, сургалт зохион байгуулах, сургалтыг цахимжуулах, цахим сургалтыг платформд байршуулах зэргээр өргөн хүрээнд хамтран ажиллаж байна.
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын албан хаагчдыг сургах, тасралтгүй хөгжүүлэх чиглэлээр Удирдлагын академи, ШХА, Азийн сан, НҮБ-ын Олон улсын шилжилт хөдөлгөөний байгууллага болон бусад үндэсний болон олон улсын байгууллага, төсөл хөтөлбөр, их дээд сургуулиудтай хамтран ажиллаж байна.

Хамтрагч гол байгууллагатай холбоотой мэдээлэллүүд

Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын албан хаагчдыг сургах, тасралтгүй хөгжүүлэх чиглэлээр Удирдлагын академи, ШХА, Азийн сан, НҮБ-ын Олон улсын шилжилт хөдөлгөөний байгууллага болон бусад үндэсний болон олон улсын байгууллага, төсөл хөтөлбөр, их дээд сургуулиудтай хамтран ажиллаж байна.

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хүний нөөцийн хөгжлийн төв

Мэдлэг-судалгаа-практикт суурилсан, орчин үеийн технологийн шийдлийг нэвтрүүлсэн, оюуны өмч, оролцогч талуудын сэтгэл ханамжийг дээдэлсэн чанартай үйлчилгээг тасралтгүй хөгжүүлдэг, нийгмийн хариуцлагатай, манлайлагч сургалт судалгааны төв байна.

Сургалтууд

  • Бүгд
  • Танхим
  • Онлайн
  • Видео
Дотоод шилжих хөдөлгөөнийг ойлгож удирдахад төрийн үйлчилгээ чухал болох нь
Танхим 
2022/08/15|
Хугацаа16 Цаг

Дотоод шилжих хөдөлгөөнийг ойлгож удирдахад төрийн үйлчилгээ чухал болох нь

НХНХТ-ийн сургагч багш бэлтгэх сургалт
Танхим 
2022/08/15|
Хугацаа24 Цаг

НХНХТ-ийн сургагч багш бэлтгэх сургалт

Ашиглалтын хугацааны зардал
Танхим ба Онлайн 
2022/08/15|
Хугацаа7 Цаг

Ашиглалтын хугацааны зардал

Төсвийн хөрөнгө оруулалтын удирдлага
Танхим ба Онлайн 
-|
Хугацаа7 Цаг

Төсвийн хөрөнгө оруулалтын удирдлага

Төслийн удирдлагын үндэс
Танхим 
-|
Хугацаа2 Цаг

Төслийн удирдлагын үндэс

Бизнес процессийн дахин загварчлал
Танхим 
-|
Хугацаа24 Цаг

Бизнес процессийн дахин загварчлал

Сургалтын статистик

2022 онд сургалтад хамрагдсан албан хаагчдын тоо
2022 онд сургалтад хамрагдсан албан хаагчдын тоо
2022 онд зохион байгуулсан сургалтын тоо
2022 онд зохион байгуулсан сургалтын тоо
2022 онд зохион байгуулсан сургалтын цаг
2022 онд зохион байгуулсан сургалтын цаг
2022 онд сургалтад оролцсон байгууллагуудын тоо
2022 онд сургалтад оролцсон байгууллагуудын тоо
Сургагч багш нарын тоо
Сургагч багш нарын тоо

Мэдээлэл

НИЙСЛЭЛИЙН 9 ДҮҮРГИЙН ХОРООДЫН ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДЫГ ЧАДАВХЖУУЛАХ СУРГАЛТУУД ЭХЭЛЛЭЭ.
БОЛОВСРОЛ
2023-05-23

НИЙСЛЭЛИЙН 9 ДҮҮРГИЙН ХОРООДЫН ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДЫГ ЧАДАВХЖУУЛАХ СУРГАЛТУУД ЭХЭЛЛЭЭ.

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хүний нөөцийн хөгжлийн төв нь Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын бүтээмж, гүйцэтгэлийг сайжруулах зорилгоор төрийн албан хаагчдын ур чадвар, чадавхийг

Олон улсын сургалтын хөтөлбөрийг нутагшуулах “Иргэдийн оролцоо” сургалт боллоо.
БОЛОВСРОЛ
2023-05-11

Олон улсын сургалтын хөтөлбөрийг нутагшуулах “Иргэдийн оролцоо” сургалт боллоо.

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар (НЗДТГ), Нидерланд улсын Гааг хотын Нутгийн удирдлагын академи хооронд Хүний нөөцийн хөгжлийн төвийн чадавхыг бэхжүүлэх, Нийслэлийн төрийн албан хаагчдын чадавхжуу

Нийслэлийн хороодод ISO олон улсын стандарт нэвтрүүлэх төсөл эхэллээ.
МЭДЭЭ
2023-04-26

Нийслэлийн хороодод ISO олон улсын стандарт нэвтрүүлэх төсөл эхэллээ.

“Алсын хараа 2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх суурь нөхцөлийг бүрдүүлэх, төрийн бүтээмжийг сайжруулахад чиглэсэн дунд хугацааны зорилтот хөтөлбөр болох “Шинэ сэ

Төрийн албанд анх томилогдсон албан хаагчдыг чиглүүлэх сургалт зохион байгуулагдаж байна.
МЭДЭЭ
2023-04-07

Төрийн албанд анх томилогдсон албан хаагчдыг чиглүүлэх сургалт зохион байгуулагдаж байна.

2023 оны 04 сарын 03-ны өдрөөс 17-ны өдрийн хооронд үргэлжлэх энэхүү сургалтад Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал, Дүүргүүдийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар,

хамтран ажиллах

Хамтран ажиллах

Манай байгууллага нь нийслэлийн нутгийн захирргааны байгууллагуудын албан хаагчдад сургалт хийх, сургалтын хөтөлбөр боловсруулах, судалгаа хийх, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. Хамтран ажиллах хүсэлтэй байгууллага, иргэдийг урьж байна.