Hero image

Олон улсын ХАМТЫН

ажиллагаа, сургалт & хөтөлбөр

The Hague Academy for local governance

Нидерланд улсын The Hague Academy for local governance нь дэлхий 90 гаруй оронд төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг, жилд дунджаар 1000 гаруй хүнд сургалт хүргэдэг чадварлаг сургалтын байгууллага юм. Тэд олон жилийн туршлагад суурилсан бэлэн сургалтын хөтөлбөрөөс гадна тухайн улс орны онцлогт тохирсон шинэлэг хөтөлбөрийг оролцогч талтай хамтран боловсруулж ажилладаг. Үүний зэрэгцээ бага болон дунд түвшний орлоготой улс орнуудад зориулсан олон төрлийн тэтгэлэгт хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлдэг. Бид тус байгууллагаас туршлага судалж, өөрсдийн орны засаглалын онцлогт тохирсон сургалтын хөтөлбөр боловсруулж, нутагшуулахаар зорин ажиллаж байна.

OUR CLIENTS

In the past years, we have developed and delivered training programmes for: