"Хууль, эрх зүй" сургалт зохион байгууллаа.
2 жилийн өмнө
252

Швейцарын Хөгжлийн Агентлагийн санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Азийн сантай хамтран хэрэгжүүлэж буй "ХОТЫН ЗАСАГЛАЛЫГ САЙЖРУУЛАХ ТӨСӨЛ"-ийн хүрээнд Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын албан хаагчдад зориулан боловсруулсан "Хууль, эрх зүй" сэдэвт 1 өдрийн сургалт зохион байгуулагдлаа. Энэхүү сургалтад УБХ-ын Захирагчийн ажлын албаны болон Мэргэжлийн хяналтын газрын 20 албан хаагч оролцов. ССТ-ийн сургагч багш С.Энхжаргал сургалтыг удирдан чиглүүлж амжилттай зохион байгууллаа. Сургалтад оролцсон албан хаагчдад сургалтын гарын авлага, сертификат гардууллаа.