"Баг хамт олны үр дүнтэй харилцаа" сургалт зохион байгууллаа.
2 жилийн өмнө
341

Швейцарын Хөгжлийн Агентлагийн санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Азийн сантай хамтран хэрэгжүүлэж буй "ХОТЫН ЗАСАГЛАЛЫГ САЙЖРУУЛАХ ТӨСӨЛ"-ийн хүрээнд Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын албан хаагчдад зориулан боловсруулсан "Баг хамт олны үр дүнтэй харилцаа" сэдэвт 2.5 өдрийн сургалт зохион байгуулагдлаа. Энэхүү сургалтад Агаарын бохирдолтой тэмцэх газрын 16 албан хаагч оролцов. ССТ-ийн сургагч багш Т.Баторгил, Л.Энхтуяа сургалтыг удирдан чиглүүлж амжилттай зохион байгууллаа. Сургалтад оролцсон албан хаагчдад сургалтын гарын авлага, сертификат гардууллаа.