MS Excel программ

creater by
Хугацаа
2 өдөр
creater by
Сургалтын хэлбэр
Танхимын болон онлайн
creater by
Сертификат
Тийм
creater by
Сонирхсон
749
creater by
Сургалт болох газар
НЗДТГ-ын Сургалтын төв
creater by
Сургалтын ангилал
Богино модулиуд
creater by
Төлбөр
100,000₮
creater by
Суралцсан
62
Сургалтанд хэн хамрагдах вэ?
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын албан хаагчид
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын албан хаагчид
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын албан хаагчдад зориулагдсан бөгөөд “анхан”, “дунд”, “ахисан” гэсэн 3 түвшний сургалт.

Түвшин бүрт 3-4 багц хичээл багтсан бөгөөд хичээлийн агуулга нь MS програм дээр хийгдэх үйлдлийн төрлөөсөө хамаараад харилцан адилгүй агуулгаас бүрдсэн ба үндсэн хичээл, агуулга нь MS Office 2016 хувилбарт бүрэн суурилж боловсруулагдсан.

Сургалтын дэд сэдэв тус бүр нь дараах ерөнхий бүтцийн дагуу бичигдсэн.

 1. Сэдвийн талаарх ерөнхий ойлголт, мэдээлэл
  • Мэдээлэл оруулах боловсруулах зориулалттай програм хангамжуудын тухай
  • Мэдээллийг зориулалтын програмд оруулах, нэгтгэн цэвэрлэх
  • Мэдээлэлд шинжилгээ хийх
  • Мэдээлэлд шинжилгээ хийх
  • Судалгааны үр дүнг оновчтой илэрхийлэх /Дүрс, график, хүснэгт ашиглах/ •Гол үр дүнг тайлбарлах, тайлан бичих /Үр дүн, дүгнэлт, зөвлөмж бэлтгэх/
  • Үр дүнг тайлбарлах, тайлан бэлтгэх
  • Тухайн сэдвийн талаарх ерөнхий мэдээлэл, ойлголт, ач холбогдолтой байдал зэрэг мэдээллийг хүргэх зорилготой.
 2. Нарийвчилсан зааварчилгаа
  • Тухайн үйлдлийг гүйцэтгэх дэс дараалал бүрийг гаргаж, дэлгэрүүлсэн зааварчилгаа өгсөн.
 3. Холбогдолтой дасгал ажил
  • Тухайн сэдвийн хүрээнд үзсэн ойлголтоо бататгах үүднээс холбогдолтой дасгал ажлуудыг ажиллахаар бичигдсэн. Тухайн дасгал ажлуудыг багшийн тусламжтай эсвэл бие даан гүйцэтгэсэн ч боломжтой юм.
  • Энэ хэсэгт оруулсан асуулт, дасгал ажлуудыг мөн Нийслэлийн төрийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаатай уялдаатай байлгахыг зорьсон.

Сургалтын агуулга
Заах багш: Тодорхойгүй
Үргэлжлэх хугацаа : 09:00 - 12:00
Эхлэх болон дуусах 2019-08-26 | 2019-08-26
Заах багш: Тодорхойгүй
Үргэлжлэх хугацаа : 13:00 - 16:00
Эхлэх болон дуусах 2019-08-26 | 2019-08-26
Заах багш: Т. Оюундарь
Үргэлжлэх хугацаа : 1
Эхлэх болон дуусах 2019-08-27 | 2019-08-27
Заах багш: Тодорхойгүй
Үргэлжлэх хугацаа : 1
Эхлэх болон дуусах 2019-08-27 | 2019-08-27
Заах багш: Ч. Отгонцэцэг
Үргэлжлэх хугацаа : 1
Эхлэх болон дуусах 2019-08-27 | 2019-08-27
Багш нар
Санал болгох сургалт