Судалгааны арга зүй

creater by
Хугацаа
1 өдөр
creater by
Сургалтын хэлбэр
Танхим ба онлайн
creater by
Сертификат
Тийм
creater by
Сонирхсон
575
creater by
Сургалт болох газар
НЗДТГ-ын сургалтын төв
creater by
Сургалтын ангилал
Хүн төвтэй харилцаа
creater by
Төлбөр
50,000₮
creater by
Суралцсан
62
Сургалтанд хэн хамрагдах вэ?
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын албан хаагчид
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын албан хаагчид
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Судалгааны арга зүйн сургалт нь үндсэн 4 бүлэг хичээлээс бүрдэнэ. Хичээл тус бүр нь дотроо 2 дэд сэдэвтэй бөгөөд дэд сэдэв тус бүр нь дараах ерөнхий агуулгатай.

  1. Сэдвийн талаарх ерөнхий ойлголт, мэдээлэл: Тухайн сэдвийн талаарх ерөнхий мэдээлэл, ойлголт, ач холбогдолтой байдал зэрэг мэдээллийг хүргэх зорилготой.
  2. Нарийвчилсан зааварчилгаа: Тухайн хичээл нь практик, үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл өгч буй тохиолдолд гүйцэтгэх дэс дараалал бүрийг гаргаж, дэлгэрүүлсэн зааварчилгаа өгсөн.
  3. Бодит жишээ, кэйс: Тухайн хичээлийн сэдэвтэй холбогдох жишээ, кэйсүүдийг аль болох Нийслэлийн төрийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаатай холбон, суралцагчдад ойлгомжтой байхаар тайлбарласан.
  4. Холбогдолтой дасгал ажил: Тухайн сэдвийн хүрээнд үзсэн ойлголтоо бататгах үүднээс холбогдолтой асуултуудыг дэвшүүлэн ярилцах, ганцаарчлан болон багаар ажиллах дасгал ажлуудыг багтааж өгсөн

Сургалтын агуулга
Заах багш: Тодорхойгүй
Үргэлжлэх хугацаа : 1
Эхлэх болон дуусах 2019-08-14 | 2019-08-14
Заах багш: Тодорхойгүй
Үргэлжлэх хугацаа : 1
Эхлэх болон дуусах 2019-08-14 | 2019-08-14
Заах багш: Тодорхойгүй
Үргэлжлэх хугацаа : 1
Эхлэх болон дуусах 2019-08-14 | 2019-08-14
Заах багш: Тодорхойгүй
Үргэлжлэх хугацаа : 1
Эхлэх болон дуусах 2019-08-14 | 2019-08-14
Багш нар
Санал болгох сургалт