Хүн төвтэй төрийн үйлчилгээ

creater by
Хугацаа
1 өдөр
creater by
Сургалтын хэлбэр
Танхим ба онлайн
creater by
Сертификат
Тийм
creater by
Сонирхсон
341
creater by
Сургалт болох газар
НЗДТГ-ын Сургалтын төв
creater by
Сургалтын ангилал
Хүн төвтэй харилцаа
creater by
Төлбөр
50,000₮
creater by
Суралцсан
62
Сургалтанд хэн хамрагдах вэ?
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын албан хаагчдад
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын албан хаагчдад
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

2019 оны 1 сарын 1-ний өдрөөс хэрэгжиж эхэлсэн “Төрийн албаны тухай хуулийн” эрхэм зорилго нь ард түмэндээ үйлчлэх билээ. Уг хуулиар төрийн албан хаагчид нь ард түмэндээ үйлчлэхдээ хүн бүрд адил тэгш хандах, хүний эрхэм чанар, эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг дээдлэн хүндэтгэх, хэнийг ч аливаа хэлбэрээр ялгаварлан гадуурхахгүй байхыг онцолсон нь төрийн үйлчилгээний гол цөм нь хүн болохыг сануулсан хэрэг юм.

Хүн төвтэй төрийн үйлчилгээ нь төрийн албан хаагчдаас хүний эрх, эрхэм чанарыг хүндэтгэдэг, хүний эрхийн зөрчил гаргадаггүй, хүмүүсийн ялгаатай байдлыг хүлээн зөвшөөрч, бусдыг мэдэрч ойлгодог, хувь хүний болон хамт олны давуу талыг түшиглэж ажилладаг, тэднийг чадваржуулж хөгжүүлэхэд анхаардаг байх хэрэгцээг бий болгож байна.

Сургалтын агуулга
Заах багш: О. Гэрэл
Үргэлжлэх хугацаа : 1
Эхлэх болон дуусах 2019-08-12 | 2019-08-12
Заах багш: О. Гэрэл
Үргэлжлэх хугацаа : 1
Эхлэх болон дуусах 2019-08-12 | 2019-08-12
Багш нар
Санал болгох сургалт