Сургалт, судалгааны төв нь Боловсролын байгууллагын чанарын менежментийн тогтолцооны олон улсын стандарт (ISO 21001:2018)-ыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэх, хэрэгжүүлэхээр зорин ажиллаж байна. 

ISO 21001:2018 боловсролын байгууллагын менежментийн тогтолцооны стандарт  нь суралцагчид болон бусад үр шим хүртэгсэдийн шаардлагыг хангахуйц боловсролын үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллагын удирдлагыг энгийн арга хэрэгсэлээр хангадаг зөвхөн боловсролын үйлчилгээний байгууллагуудад тохирсон стандарт болно.  

Боловсролын байгууллагын суралцагчид ба үр шим хүртэгсэд түүнчлэн бусад сонирхогч талуудын шаардлагыг хангаж буй түвшинг үнэлэх, цаашид үүнийгээ үргэлжлүүлэн явуулах чадвараа дээшлүүлэх зайлшгүй бөгөөд байнгын хэрэгцээ байдаг.  Энэхүү хэрэгцээг  ISO 21001:2018 ББМТ стандарт хангадаг.

Манай хамт олон эдгээр менежментийн тогтолцооны стандартуудыг байгуулагынхаа хэмжээнд нэвтрүүлэн, хэрэгжүүлж байгаа билээ.

 

 

СУРГАЛТ, СУДАЛГААНЫ ТӨВИЙН БОДЛОГО, ЗАРЧИМ

Чанарын бодлого: Мэдлэг-судлагаа-практикт суурилсан, орчин үеийн технологийн шийдлийг нэвтрүүлсэн, оюуны өмч, оролцогч талуудын сэтгэл ханамжийг дээдэлсэн чанартай үйлчилгээг тасралтгүй хөгжүүлдэг, нийгмийн хариуцлагатай, манлайлагч сургалт судалгааны төв байна.

Чанарын зарчим: 

 1. Суралцагч, ажил олгогч, ажилтнуудын хүлээлт ба хэрэгцээнд төвлөрнө.

 2. НССТ-ийн манлайлагчийн үнэт зүйл, загварыг бий болгож, хэвшүүлнэ.

 3. НССТ-ийн чанарын менежментийн тогтолцоонд хүн бүрийг оролцуулж, тэдний чадамжийг хөгжүүлнэ.

 4. Үйл ажиллагааг ойлгомжтой, харилцан уялдаатай (дэс дараалал) болгоход үйл явцын арга, хандлагыг ашиглана.

 5. Гүйцэтгэлийг хянаж, тасралтгүй сайжруулна.

 6. Өгөгдөл, мэдээллийн дүн шинжилгээнд үндэслэн шийдвэр гаргана.

 7. Харилцан ашигтай хамтын ажиллагааг эрхэмлэнэ.

 8. Нийгмийн өмнө хариуцлагатай байна.

 9. Боловсролын бүтээгдэхүүн үйлчилгээг эрх тэгш, хүртээмжтэй хүргэнэ.

 10. Боловсролын ёс зүйн хэм хэмжээг баримтална.

 11. Мэдээллийн аюулгүй байдал, хамгаалалтыг хангана.

НССТ-ИЙН ЧАНАРЫН ГАРЫН АВЛАГЫГ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ. 

 

 

 

Мэдээ мэдээлэл